วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2552

เตรียมรับอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ ปี 2552

สสจ.กำแพงเพชร ได้เตรียมความพร้อมในด้านระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินทั้งโรงพยาบาลและหน่วยกู้ชีพ เพื่อรับอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2552 ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 เมษายน 2552 โดยได้ประชุมเตรียมการไปเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 ที่ห้องลิไท โรงแรมเพชรโฮเต็ล ซึ่งได้เชิญ นายถาวร เฉิดฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มาเป็นประธาน ซึงได้ให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งและหน่วยกู้ชีพทุกหน่วยได้พร้อมรับสถานการณ์ในเทศกาลสงกรานต์